Индивидуалната цел на клиента за оценка на персонал, предопределя методите и параметрите, които бихме могли да наблюдаваме.

Качества на междуличностно взаимодействие и екипна работа, мениджърски умения, вземане на решения, комуникативност, степен на мотивация са част от параметрите /психологически и владеене на умения/, които бихме могли да оценим по различни методи.

Част от използвания от нас инструментариум е:
Индивидуален въпросник-интервю
Психометрични тестове по зададените от компанията спецификации на необходимите личностни, професионални и мениджърски качества
Въпросник за 360 градусова оценка на мениджърите
Динамични процедури за оценка потенциала на служителите – групови упражнения, решаване на казуси, ролеви игри, разработване на проекти

Кариерното развитие също е един от личностните или професионални мотиви за оценка. Ние бихме могли да помогнем на Вас и вашите служители да използвате потенциала си, в желата от Вас посока. Човек е ефективен, когато всеки ден върши всеотдайно работата си и ние ще Ви помогнем да откриете верният път към това.
Създаваме индивидуален план за оценка на всеки един от служителите и в зависимост от запитването към нас.