Имате нужда от управление на отдел Човешки ресурси и подпомагане на компанията Ви по отношение на всички аспекти обвързани с това. Реноватио е вашият партьор, без да се налага да назначавате нов служител. Под формата на абонаментна услуга, бихме могли да Ви предложим:

Cтpyктypнo и фyнкциoнaлнo изгpaждaнe нa opгaнизaциятa
Подбор и оценка на персонала
Изготвяне на длъжностни характеристики
Изготвяне на система за кариерно развитие на служителите и бонусни системи
ТРЗ и администриране на персонала
Управление на мотивацията и изграждане на система за стимулиране
Обучения и допълнителни квалификации

Временно назначен Мениджър Човешки ресурси или Консултант на място, за период от няколко седмици, месеци или година също е отлично решение в такава ситуация. Продължителността на услугата е гъвкава и се определя от специфичните нужди на клиента. Минимизиране на разходи и достъп до  опитен и ориентиран към резултата Мениджър човешки ресурси.