Процес


Първоначална среща

На първо място трябва да се срещнем с мениджърите от компанията работодател и да обсъдим потребностите им, профила на идеалния кандидат, квалификациите и уменията, които трябва да притежава. По този начин придобиваме повече познания за компанията, нейната култура и бизнес цели.


Стратегия за подбор

Съгласуваме с клиента индивидуален план за действие. Тази стъпка определя насоката на подбора.


Кандидати

Определя се броят на потенциалните кандидати. Обикновено крайният ни списък е съставен от:

60% - кандидати от обяви

25% - кандидати от база
данни

15% - препоръки и други
източници

Нашата цел е да представим само кандидатите с най-висок потенциал, като спазим определените срокове.


Първоначално интервю

Всеки потенциален кандидат идва на интервю в нашия офис. Ние оценяваме способността му да изпълнява задълженията и отговорностите на работата, да се адаптира в екипа на компанията клиент и работната й среда, и нивото му на мотивация.

По време на процеса на подбор информираме редовно клиента за развитието на проекта.


Индивидуални отчети

Представяме пред клиента най-добрите кандидати заедно с подробен отчет. Препоръчваме тези, които в най-голяма степен отговарят на изискванията, определени в началото на процеса.


Интервю с клиента

Когато клиентът реши с кои кандидати да се срещне, разработваме график с интервюта. След интервютата консултантът се свързва с кандидатите и клиента за обратна връзка и за обсъждане на следващите стъпки.


Крайният избор

Щом определи най-добрия кандидат, ние работим с работодателя по време на финализирането на процеса, договарянето на заплащането и предложението за работа.


На този етап целта ни е да дадем съвет на клиента и да улесним преговорите. След като кандидатът приеме предложението, ние му помагаме и го подготвяме за плавното преминаване към новата компания.


Обратна връзка

Ние винаги поддържаме обратна връзка, както с кандидата, така и с клиента, за да сме сигурни в позитивния старт и успешните дългосрочни взаимоотношения.


Гаранция

В зависимост от нивото на позицията определяме гаранционен срок. При изпълнение на определени условия Реноватио се задължава да повтори подбора, без да има допълнително заплащане за това.