Реноватио е българска компания за подбор на персонал, която се фокусира върху административни, експертни, средно и висше управленско ниво позиции. Ние се стремим да опишем услугите си с два израза: ориентирани към резултатите и силно ангажирани с бързо и ефективно откриване на талантливи професионалисти, подходящи за вашия екип и организация.

 

Вярваме, че изграждането на доверие и професионалното изпълнение на задълженията е ключът към създаването на дългосрочни взаимоотношения с нашите клиенти и кандидати. Повечето от клиентите ни се връщат при нас за нови проекти и това е ясно доказателство за нашия успех.

 

Реноватио е организация, която се учи непрекъснато, и е посветена на постоянно подобряване и усъвършенстване на своите услуги.

 

За нас е важно да се отнасяме с клиентите и кандидатите като с личности и партньори и да имаме индивидуален подход към всеки един от тях. Затова поддържаме постоянна връзка по време на процеса на подбор.

 

Членовете на нашия екип са изключително креативни и гъвкави в своята работа. Те ще останат обективни, благонадеждни и непредубедени през всички фази на процеса по подбор, имайки предвид нуждите и стратегията на клиента и целите за развитие на кандидатите.