Доверие - нашите клиенти ни се доверяват да осъществим техните проекти за подбор ефективно и безпроблемно. Ние уважаваме поверителната информация, която споделяте с нас, разбираме корпоративната ви култура и изисквания за подбор. Ето защо сме в състояние да работим като вътрешен източник и в същото време да внесем външна гледна точка и обективност.  

 

Подобрена комуникация - ще бъдете информирани своевременно и ще получавате редовни и изчерпателни отчети за развитието по проекта.  

 

Проактивен подход - ние не разчитаме само на реклама, за да открием перфектния човек за вашата компания. Използваме обширната си мрежа от кандидати, за да намерим пасивни проспекти, подходящи за позицията. Нашите консултанти лично разговарят с тях, което в много случаи играе положителна роля в тяхното решение да кандидатстват.  

 

Професионализъм - процесът ни по подбор включва персонални интервюта, които ни помагат да преценим доколко даден кандидат е подходящ за работата чрез оценка на неговата мотивация, комуникационни умения, професионални постижения и всеотдайност.  

 

Отлични срокове - знаем, че времето е от критично значение. Обичайният ни срок от първоначалната среща до представянето на кандидатите е около 4 седмици.