• Технически позиции
  • Мениджър продажби Строителен мениджмънт и сигурност
  • Инженер продажби
  • Инженер продажби - Сектор сигурност и видеонаблюдение
  • Инженер продажби - Електрически инсталатори
  • Инженер продажби - Индустриални клиенти
  • Инженер продажби - Сгради и инфраструктура
  • Продуктов мениджър - Индустриални панели
  • Продуктов инженер
  • Инженер - Сградна автоматизация
  • Технически експерт
  • Технически специалист
  • Специалист Техническа поддръжка
  • Технически мениджър - Отдел Сервиз
  • Инженер - Системи за сигурност

 • Продажби
  • Търговски Директор
  • Търговски Мениджър
  • Търговски Мениджър - Строителни материали
  • Търговски Мениджър - Недвижими имоти
  • Регионален мениджър продажби
  • Мениджър продажби Корпоративни клиенти
  • Мениджър продажби Корпоративни клиенти - Он-лайн търговия
  • Специалист Финансови продажби
  • Специалист реклама и интернет услуги
  • Търговски представител 
  • Мърчандайзер

 • Маркетинг
  • Маркетинг мениджър
  • Специалист Маркетингови комуникации
  • Маркетинг асистент
  • Специалист Реклама и Интернет услуги

 • Счетоводство и финанси
  • Финансов мениджър
  • Финансов Директор
  • Счетоводител
  • Главен счетоводител
  • Експерт Инвеститорски проекти
  • Специалист - Оценка на риска

 • Администрация
  • Административен асистент
  • Административен координатор
  • Правен асистент
  • Търговски асистент
  • Асистент на Управляващия директор
  • Специалист Обслужване на клиенти 
  • Асистент на отдели Човешки ресурси и Продажби
  • Рецепционистка
  • Личен шофьор
 • ИТ

  • Консултант клиенти с немски език
  • Уеб дизайнер
  • Координатор инсталация с немски или френски език
  • Координатор инсталации с испански език
  • Програмист
  • Програмист HTML
  • Дивелопър
  • Тест инженер
  • Уеб Дивелопър
  • Тийм лидер
  • Технически мениджър доставка


 • Човешки ресурси
  • Старши специалист Човешки ресурси
  • Асистент Човешки ресурси


 • Строителство
  • Главен Архитект
  • Специалист Строителство и инвестиции
  • Специалист Управление на имоти
  • Строителен инженер
  • Проектен мениджър
  • Асистент на проектния мениджър
  • Администратор - поддръжка на сгради
  • Брокер
 • Производство
  • Производствен инженер
  • Мениджър Производство
  • Мениджър Контрол на качеството
  • Машинен инженер
  • Мениджър - Направление Сервиз
  • Главен технолог Гипсово производство
  • Процесен инженер
  • Инженер Качество
  • Мениджър Поддръжка на машини
  • Специалист Поддръжка на инструменти
  • Конструктор


 • Транспорт и логистика
  • Мениджър сухопътен транспорт и автомобилни групажи
  • Специалист логистика
  • Специалист - Контрол на износа и покупките 
  • Специалист Транспорт
  • Мениджър Складова база
  • Плановик


 • Правни позиции
  • Мениджър Европейска интеграция и правни въпроси
  • Мениджър Юридически отдел
  • Адвокат 
 • Медицина

  • Лекари


 • Изпълнителен Директор